Ann Zwertvaegher

E-mail
ann.zwertvaegher@ugent.be
Telefoon
09 332 31 48
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

Functie
directiemedewerker (vakgroepmanager)
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 12 - verdieping 6
9000 Gent
Telefoon
09 332 31 48
Telefoon Secretariaat
09 332 31 18
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.