Jella Wauters

E-mail
jella.wauters@ugent.be
Telefoon
09 264 74 52
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Salisburylaan 133, D1 ingang 24
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 74 52
Telefoon Secretariaat
09 264 74 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.