Henk Weymeis

E-mail
henk.weymeis@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Ontwikkelingspsychopathologie
Onderwijspsychologie en schoolpsychologie

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Functie
Doctoraatsstudent
praktijkassistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 64 14
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.