Jos van Loon

E-mail
jos.vanloon@ugent.be
Categorie
gastprofessor

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Orthopedagogiek

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 03 10

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.