Lidia Rura

E-mail
lidia.rura@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Vertaalwetenschap
Russische literatuur
Cultuurgeschiedenis

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.