Leen De Gelder

E-mail
leen.degelder@ugent.be
Telefoon
09 243 24 75
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Microbiële ecologie
Milieu(bio)technologie
Opleidingsonderdelen
Microbiologie
Biochemische en chemische procesbalansen
Milieukunde
Technologie van de biochemische bedrijven
Milieubiotechnologie
Internationaal project

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
hoofddocent OP3
Adres
Valentin Vaerwyckweg 1, Schoonmeersen - gebouw C
9000 Gent
Telefoon
09 243 24 75
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.