Bram Wauters

E-mail
bram.wauters@ugent.be
Telefoon
09 264 97 23
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Politieke organisaties en instellingen
Partijpolitiek
Gender en politiek
Opleidingsonderdelen
Burger en bestuur
Seminarie bestuursniveau: centrale besturen
Practicum samenleving en politiek
Politicologie II: capita selecta

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
hoofddocent
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Werkplaats
Binnenvleugel, 1ste verdieping lokaal 010
Telefoon
09 264 97 23
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.