Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
gastprofessor
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 39 68
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.