Matthieu Boone

E-mail
matthieu.boone@ugent.be
Telefoon
09 264 66 28
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Elektromagnetisme
Biologische en medische fysica
Andere gebieden van toegepaste en interdisciplinaire fysica
Opleidingsonderdelen
Fysica 1
Mechanica
Fysica I: mechanica
Fysica: mechanica
Ingenieursproject II

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Fysica en Sterrenkunde

Functie
docent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Proeftuinstraat 86
9000 Gent
Telefoon
09 264 66 28
Telefoon Secretariaat
09 264 65 28

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.