Arnout D'Haese

E-mail
arnout.dhaese@ugent.be
Telefoon
09 264 60 02
09 264 99 10
0497 04 61 34
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Chemie van oppervlakken en grenslagen
Chemie van clusters, colloïden en nanomaterialen
Scheidingstechnieken

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
doctor-assistent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 3de verdieping lokaal 027
Telefoon
09 264 60 02
09 264 99 10
0497 04 61 34
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.