Kobe Boussauw

E-mail
kobe.boussauw@ugent.be
Categorie
vrijwillige medewerker
Onderzoeksdisciplines
Ruimtelijke ontwikkeling en theorie (incl. landschapsplanning)
Omgeving en duurzaamheid, duurzame ontwikkeling
Mobiliteit en transport

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geografie

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 46 95
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.