Christophe Walgraeve

E-mail
christophe.walgraeve@ugent.be
Telefoon
09 264 59 53
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Massaspectrometrie
Milieuchemie
Chemie interdisciplinair m.i.v. nucleaire chemie, klinische chemie, levensmiddelenchemie, geochemie, medicinale chemie, farmacochemie, ...
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot eco-chemie
Urban and Indoor Air Pollution
Milieuchemie: organisch
Milieutechnologie: lucht
Atmospheric Dispersion Modelling

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
docent tenure track
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 5de verdieping lokaal 003
Telefoon
09 264 59 53
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.