Steven Vanden Broecke

E-mail
steven.vandenbroecke@ugent.be
Telefoon
09 331 02 51
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Wetenschapsgeschiedenis
Nieuwe tijd (xvie-xviiie eeuw)
Ontwikkeling van methoden en technieken (archeometrie, paleografie, oorkondenleer,...)
Opleidingsonderdelen
Geschiedenis van de wetenschappen in de Oudheid

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
hoofddocent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 3de verdieping lokaal 018
Spreekuren
vr 09.00 - 12.00
Telefoon
09 331 02 51
Telefoon Secretariaat
09 331 02 25
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.