Steven Vanden Broecke

E-mail
steven.vandenbroecke@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Intellectuele geschiedenis
Historische praktijk I: Vroegmoderne Tijd

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
hoofddocent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 3de verdieping lokaal 018
Spreekuren
vr 09.00 - 12.00
Telefoon
09 331 02 51
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.