Jan De Vos

E-mail
janr.devos@ugent.be
Categorie
gastprofessor

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.