Bart De Gusseme

E-mail
bart.degusseme@ugent.be
Telefoon
09 264 59 76
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Industriële biotechnologie & microbiologie
Milieu(bio)technologie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
docent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 59 76
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.