Karen Büscher

E-mail
karen.buscher@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Contemporary Politics in the Global South
Political Ethnography

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
docent
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 69 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.