Thomas Van de Velde

E-mail
thomas.vandevelde@ugent.be
Telefoon
09 264 39 35
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Universiteitsbibliotheek

Team
Research Data Management
Functie
Data Steward research Data managem.
Adres
Sint-Hubertusstraat 8
9000 Gent
Werkplaats
Sint-Hubertus, 1ste verdieping lokaal 004
Telefoon
09 264 39 35
Telefoon Secretariaat
09 264 38 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.