Isabelle Van Herzeele

E-mail
isabelle.vanherzeele@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel FWO
UZ medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
hoofddocent
FWO Fundamenteel klinisch mandaat
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 10 - verdieping 2
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.