Maarten Boudry

E-mail
maarten.boudry@ugent.be
Telefoon
09 264 78 87
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 041
Telefoon
09 264 78 87
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82

Entiteit Academisch Erfgoed en Archief
Gents Universiteitsmuseum

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 041
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.