Raf Vanderstraeten

E-mail
raf.vanderstraeten@ugent.be
Telefoon
09 264 84 32
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Wetenschapsgeschiedenis
Sociologische theorie en kennissociologie
Sociologische theorie, geschiedenis van de sociologie
Opleidingsonderdelen
Sociologie van de moderniteit
Hedendaagse sociologische theorieën
Sociale ongelijkheid
Studietraject in het buitenland
Studietraject in het buitenland

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Sociologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Korte Meer 3
9000 Gent
Telefoon
09 264 84 32
Telefoon Secretariaat
09 264 67 96
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.