Nina Christiaen

E-mail
nina.christiaen@ugent.be
Telefoon
09 264 36 93
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
taallector
taalinstructeur
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 4de verdieping lokaal 007
Telefoon
09 264 36 93
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.