Jan De Saedeleer

E-mail
jan.desaedeleer@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Verbrandingstechniek en branddynamica
Architectuur
Opleidingsonderdelen
Brandveiligheid en wetgeving

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding

Functie
gastprofessor
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 32 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.