Thomas Heugebaert

E-mail
thomas.heugebaert@ugent.be
Telefoon
09 264 93 78
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Telefoon
09 264 93 78
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 6de verdieping lokaal 024
Telefoon
09 264 93 78
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.