Veronique Hoste

E-mail
veronique.hoste@ugent.be
Telefoon
09 331 19 41
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Corpuslinguïstiek
Machinaal leren
Natuurlijke taal verwerking
Opleidingsonderdelen
Digitale communicatie
Technical Writing
Project Management
Desktop Publishing
Natural Language Processing

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 331 19 41
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.