Mattias Vermeiren

E-mail
mattias.vermeiren@ugent.be
Telefoon
09 264 97 24
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Internationale politieke economie
Economy and Society
Comparatieve politieke economie

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
hoofddocent
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Werkplaats
Binnenvleugel, 1ste verdieping lokaal 009
Telefoon
09 264 97 24
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.