Mattias Vermeiren

E-mail
mattias.vermeiren@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Internationale politieke economie
Economy and Society
Comparatieve politieke economie

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
docent tenure track
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.