Ine Van Caekenberghe

E-mail
ine.vancaekenberghe@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Watersportlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 332 04 59
Telefoon Secretariaat
09 264 63 27
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.