Bart Roman

E-mail
bart1.roman@ugent.be
Telefoon
09 264 59 18
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Medicinale en farmaceutische chemie
Organische synthese
Chemie interdisciplinair m.i.v. nucleaire chemie, klinische chemie, levensmiddelenchemie, geochemie, medicinale chemie, farmacochemie, ...

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 59 18
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.