Emelien Lauwerier

E-mail
emelien.lauwerier@ugent.be
Telefoon
09 264 86 22
09 264 94 13
Categorie
zelfstandig academisch personeel
doctorassistent
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Psychosociale en maatschappelijke aspecten van de bewegingsactiviteiten
E-health binnen de klinische en gezondheidspsychologie

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Functie
docent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
doctor-assistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 3de verdieping lokaal 012
Telefoon
09 264 86 22
09 264 94 13
Telefoon Secretariaat
09 264 64 62
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.