Emelien Lauwerier

E-mail
emelien.lauwerier@ugent.be
Telefoon
09 264 94 16
Categorie
praktijkassistent
wetenschappelijk personeel

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 94 16
Fax
09 332 49 67
Telefoon Secretariaat
09 332 33 12

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Functie
praktijkassistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Fax
09 264 64 89
Telefoon Secretariaat
09 264 64 62

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.