Emelien Lauwerier

E-mail
emelien.lauwerier@ugent.be
Telefoon
09 264 94 16
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Opleidingsonderdelen
Psychosociale en maatschappelijke aspecten van de bewegingsactiviteiten
Gezondheidspromotie en E-health

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - verdieping 6
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 3de verdieping lokaal 019
Telefoon
09 264 94 16
Telefoon Secretariaat
09 332 36 28

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Functie
docent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 94 16
Telefoon Secretariaat
09 264 64 62

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.