Jannick Demanet

E-mail
jannick.demanet@ugent.be
Telefoon
09 264 97 78
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Onderwijssociologie
Sociologie van het kind, adolescentie en jeugd
Vergelijkende en historische sociologie
Opleidingsonderdelen
Kwantitatieve analyse
Introduction to Sociology
Quantitative Research Methods
Toegepaste statistiek
Sociology of Organisation
Multivariate Data Analysis
Sociological Standpoints

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Sociologie

Functie
docent tenure track
Adres
Korte Meer 5
9000 Gent
Telefoon
09 264 97 78
Telefoon Secretariaat
09 264 67 96
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.