Ferdi De Ville

E-mail
ferdi.deville@ugent.be
Telefoon
09 264 91 94
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Internationale politieke economie
Internationale instellingen en regimes
Opleidingsonderdelen
Politiekwetenschappelijke methoden
European Union Trade Policy
Werkcollege masterproef EU studies
Winnaars en verliezers van Europese integratie

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
hoofddocent
Adres
Korte Meer 1
9000 Gent
Werkplaats
Korte Meer 1, 1ste verdieping lokaal 005
Telefoon
09 264 91 94
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.