Maarten Liefooghe

E-mail
maarten.liefooghe@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Kunsten en kunstwetenschappen
Architectuur
Theorie van architectuur en stedenbouw
Opleidingsonderdelen
Architectuurtheorie 1
Hedendaagse Belgische architectuur in context
Theorie, geschiedenis en kritiek van de architectuur: bijzondere vraagstukken 2

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
docent
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Werkplaats
Plateau - Rozier, 2de verdieping lokaal 064
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.