Maarten Liefooghe

E-mail
maarten.liefooghe@ugent.be
Telefoon
09 264 39 13
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Kunsten en kunstwetenschappen
Architectuur
Theorie van architectuur en stedenbouw
Opleidingsonderdelen
Architectuurtheorie 1
Hedendaagse Belgische architectuur in context
Theorie, geschiedenis en kritiek van de architectuur: bijzondere vraagstukken 1

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
docent
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon
09 264 39 13
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.