Sabrina Vandevelde

E-mail
sabrina.vandevelde@ugent.be
Telefoon
09 264 37 03
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
directiemedewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 4de verdieping lokaal 017
Telefoon
09 264 37 03
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.