Bram Verschuere

E-mail
bram.verschuere@ugent.be
Telefoon
09 243 29 17
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Publiek management, not for profit management
Bestuur op meerdere niveaus
Opleidingsonderdelen
Vergelijkende bestuurskunde en publiek management
Seminarie bestuursniveau: social profit sector
Seminarie beleidsdomein welzijn

Entiteiten

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management

Functie
hoofddocent
vakgroepvoorzitter
Adres
Henleykaai 84, Campus Mercator G
9000 Gent
Spreekuren
wo 14.00 - 16.00
Telefoon
09 243 29 17
Telefoon Secretariaat
09 243 29 03
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.