Andries Zuiderhoek

E-mail
andriesjohan.zuiderhoek@ugent.be
Telefoon
09 331 01 74
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Geschiedenis van de Klassieke Oudheid
Onderzoeksseminarie: stadsgeschiedenis

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
hoofddocent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 2de verdieping lokaal 007
Telefoon
09 331 01 74
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.