Jan De Neve

E-mail
jan.deneve@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Beginselen van statistische data-analyse
Statistiek I

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Data-Analyse

Functie
hoofddocent
Adres
Henri Dunantlaan 1
9000 Gent
Telefoon
09 264 64 87
Telefoon Secretariaat
09 264 63 80
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.