Vincent Keereman

E-mail
vincent.keereman@ugent.be
Telefoon
09 332 02 58
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Neurale interfaces, neuromodulatie en minimaal invasieve neurotechnologie

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Functie
docent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
5de verdieping lokaal 018
Telefoon
09 332 02 58
Telefoon Secretariaat
09 264 33 66
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.