Klaas Bentein

E-mail
klaas.bentein@ugent.be
Telefoon
09 264 40 50
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Taalkunde van specifieke talen
Diachrone taalkunde
Sociolinguïstiek
Opleidingsonderdelen
Hulpwetenschappen van de Griekse filologie

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
hoofddocent
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 019
Telefoon
09 264 40 50
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.