Bart Coppens

E-mail
bart.coppens@ugent.be
Telefoon
09 264 98 57
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Taalverwerkers (compilatoren, interpretatoren, virtuele machines)
Werktuigen en technieken voor coderen, testen en debuggen
Beveiliging en protectie

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
126 iGent, 7e verdieping lokaal 011
Telefoon
09 264 98 57
Telefoon Secretariaat
09 264 33 66

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.