Joni Van der Meulen

E-mail
joni.vandermeulen@ugent.be
Categorie
gastprofessor
UZ proxy
UZ medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
Onbezold. gastprof.
UZ proxy
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 332 39 71
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.