Jean De Schepper

E-mail
jean.deschepper@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Endocrinologie & diabetes
Klinische trials
Metabole ziekten & obesitas
Opleidingsonderdelen
Het schoolkind: gezond groot worden

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
C. Heymanslaan 10
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.