Pieter Pauwels

E-mail
pipauwel.pauwels@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Constructieontwerp en –technologie
Ontwerptheorie
Caad
Opleidingsonderdelen
Informatiebeheer in architectuur- en bouwprojecten

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.