Marleen Easton

E-mail
marleen.easton@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Veranderingsmanagement
Seminarie beleidsdomein veiligheid
Bestuur en management van veiligheid

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management

Functie
hoofddocent
Adres
Henleykaai 84, Campus Mercator G
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.