Hendrik Schoukens

E-mail
hendrik.schoukens@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
doctorassistent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Internationaal en Europees biodiversiteitsrecht
Law and Ethics on Conservation of Aquatic Systems

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht

Functie
docent
doctor-assistent onderzoeksmandaat
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 68 97
Telefoon Secretariaat
09 264 68 97
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.