Ria Van den Hende

E-mail
ria.vandenhende@ugent.be
Categorie
lector of hoofdlector
Opleidingsonderdelen
Spaans: taalpraktijk C
Spaans: mondelinge vaardigheid

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
lector
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.