Ria Van den Hende

E-mail
ria.vandenhende@ugent.be
Categorie
lector of hoofdlector
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Spaans: taalpraktijk C
Spaans: mondelinge vaardigheid

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
lector
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.