Sylvia Lycke

E-mail
sylvia.lycke@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
laborant
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
laborant
Adres
Krijgslaan 281, S12
9000 Gent
Werkplaats
S12, 3de verdieping lokaal 009
Telefoon
09 264 47 18
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.