Bart Vekemans

E-mail
bart.vekemans@ugent.be
Telefoon
09 264 48 56
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Analytische chemie
Spectroscopische methodes
Chemometrie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S3
9000 Gent
Werkplaats
S12, 1ste verdieping lokaal 010
Telefoon
09 264 48 56
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.