Andries Verspeeten

E-mail
andries.verspeeten@ugent.be
Telefoon
09 264 70 18
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Internationalisering

Team
Beleidsontwikkeling en Projectbeheer
Functie
beleidsmedewerker
Adres
Onderbergen 1
9000 Gent
Werkplaats
Het Pand, 2de verdieping lokaal 008
Telefoon
09 264 70 18
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.