Pieter Fiers

E-mail
pieter.fiers@ugent.be
Telefoon
09 264 86 59
Categorie
doctorassistent
wetenschappelijk personeel
Opleidingsonderdelen
Specifieke bewegingsleer en sportantropometrie

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
doctor-assistent
postdoctoraal onderzoeker
Adres
Watersportlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Lichamelijke Opvoeding, tussenverd. tss. 1ste en 2de lokaal 007A
Telefoon
09 264 86 59
Telefoon Secretariaat
09 264 63 27

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.