Stijn Goeminne

E-mail
stijn.goeminne@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Financieel management in de publieke sector
Inleiding micro-economie
Economie A

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie

Functie
hoofddocent
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Werkplaats
Hoveniersberg, 1ste verdieping lokaal 019
Telefoon
09 264 34 79
09 264 34 78
0475 26 94 46
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.