Katia Levecque

E-mail
katia.levecque@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Maatschappelijke structuren
Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving

Functie
docent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 63 66
Telefoon Secretariaat
09 264 64 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.